Naar huis

ace

  
From: ace@xs4all.nl ()
Newsgroups: nl.eeuwig.september
Subject: Naar huis
Date: Sun, 27 Oct 1996 00:07:31 +0200
Organization: Every Day A New Suit
Distribution: nl
Message-ID: <54u2a5$kvp@news.xs4all.nl>

        NAAR HUIS


    De trappen af, de deuren door --
    Prompt was er nooit een feest.

    Hier ruist de regen door de nacht,
    Hier is nooit dag geweest.

    Noch donker ook, de straatlantaarns   
    Fixeren plaats en tijd.

    Stil naamloos is de stad, en heeft
    Geen doel, geen plan, geen spijt

    Ik schuil en wacht, de laatste bus,
    Dan is de straat alleen.

    Naar niemand gaat mijn reis vannacht
    En nergens ga ik heen.

    De wisser wenkt, het glas is gaaf,
    Dan pokt het beeld. En weer
    
    Wenkt daar de arm, 'k heb even zicht,
    En weer. En weer. En weer.

    We stoppen nu. De bus rijdt door,
    En ik omzeil een plas.

    Droog is het, ook al zingt het na
    Van hoe de regen was.


ace
-- 
=^^=  
( )~ ____________________________________________ ace <ace@xs4all.nl>