Re: IQ vrouwen

ace

From: ace <ace@xs4all.nl>
Date: Thu, 12 Mar 1998 10:10:31 +0100
Message-ID: <1d5rv4l.1jpy6ivnxsnggN@mac0058.let.ruu.nl>
Subject: Re: IQ vrouwen
Newsgroups: nl.misc,nl.politiek,nl.wetenschap,nl.support.transseksueel
Organization: Every Day A New Suit
Michel Couzijn <couzijn@/remove-this/ilo.uva.nl> wrote:

[ nature -- nurture ]
> ALS vrouwen om fysiologische redenen meer aan stemmingswisselingen
> onderhevig zouden zijn (ik zeg: ALS), en ALS vrouwen op school anders
> presteren dan mannen, dan is het nog steeds heel goed mogelijk dat het
> eerste verschil en het tweede verschil nul komma nul samenhangen.
> 
> Het grote probleem is dat we geen experimentele proefopzet kunnen
> maken waarin we de rol van bepaalde factoren kunnen uitsluiten. Tot
> zolang blijft het quasi-experimenteel koffiedik kijken.

Niet helemaal. Laat ik vooropstellen dat ik zelf altijd een erg groot
voorstander was van het nurture-argument. "Allemaal flauwekul, die
zogenaamde verschillen," riep ik altijd, "het is gewoon een kwestie van
opvoeding. Doe daar wat aan, en geef iedereen de mogelijkheid om al
zhaar talenten te ontwikkelen, onafhankelijk van de vraag of die
talenten nu mannelijk of vrouwelijk zijn, dan zal je eens zien hoe gauw
die verschillen verdwenen zijn."

Ik roep ik nog steeds dat er wat aan gedaan moet worden, maar sinds ik
via het Internet een heleboel heb geleerd over transseksualiteit, ben ik
daar toch een tikje anders tegenaan gaan kijken. Ik denk nog steeds dat
iedereen alle kansen moet krijgen om zichzelf te ontwikkelen, en goed te
worden in datgene waar zhij talent voor heeft, daar is iedereen bij
gebaat. Leve de diversiteit, enzo. Ik denk ook nog steeds dat niemand
gebaat is bij het soort taboes dat spreekt uit kreten als "dat doet een
net meisje niet" en "kom, wees een vent". 

Maar wat ik wel geleerd heb, is dat de fysiek van mannen en vrouwen
_tenminste_ op hormonaal niveau tamelijk significant verschilt. Geef
iemand die fysiek man is wekelijks een flinke portie anti-mannelijk
hormoon en daarbij een flinke portie vrouwelijk hormoon, en je zult zien
dat na verloop van tijd het gedrag van de persoon in kwestie aanzienlijk
verandert. De persoon heeft minder seksuele aandrang, minder
spierkracht, minder spieren sowieso, maar de persoon wordt ook
emotioneler, gaat beter ruiken, intenser kleuren beleven, krijgt een
drogere huid, gaat zelf anders ruiken. (En ik houd me aanbevolen bij de
experts, de lezers van nl.support.transseksueel, voor aanvullingen.)
Dat doen de hormonen. Niet verbazend, als je kijkt naar de grote
gedrags- en stemmingsschommelingen die PMS bij sommige vrouwen teweeg
kan brengen.

Ik weet niet in hoeverre het zo is dat de hormoonspiegel beinvloed wordt
door gedrag, en ik kan me voorstellen dat een vrouw wier agressie
gestimuleerd wordt meer testosteron aanmaakt, en minder vrouwelijke
hormonen -- ik denk aan topsportsters wier menstruatie op den duur
uitblijft. Er zijn ook hier grote verschillen tussen individuen,
natuurlijk, en ik ben ervan overtuigd dat je nog steeds geen oordeel
moet vellen over een individu aan de hand van de gemiddelde
eigenschappen van de groep waartoe het individu behoort, maar hormonen
vormen wel degelijk een factor, en -- dat was je punt -- er is voor dit
specifieke punt wel degelijk een soort van proefopstelling.

ace
-- 
=^^=
( )~ _________________________________________ (c) ace <ace@xs4all.nl>