Re: Stemresultaat nl.naamcfv

ace

From: ace <ace@xs4all.nl>
Date: Wed, 21 Jun 2000 21:52:21 +0200
Message-ID: <1eclfab.5xumra1g401xkN%ace@xs4all.nl>
Subject: Re: Stemresultaat nl.naamcfv
Newsgroups: nl.newsgroups
Organization: Every Day A New Suit

Erik Warmelink <erik@flits102-126.flits.rug.nl> wrote:

> In article <1eckx1i.1guhxt48t8kxhN%ace@xs4all.nl>,
>    ace@xs4all.nl (ace) writes:
>
> > Dit rare gegoochel met cijfers (dat ik overigens ook niet
> > eens gereproduceerd krijg) lijkt me niet zo zinnig.
> 
> Dat jij het algoritme niet direct begrijpt, wil niet zeggen dat het een
> "raar gegoochel met cijfers" is.

Ik heb geprobeerd het met de hand na te rekenen op de manier die Peter
beschrijft, en ik kom niet op hetzelfde resultaat uit. Mijn
berekeningen leveren dit op:

           |  1  |  2 |  3
    -------------+-------+------+--------
    nl.lokaal.+ | 28  | 15 |  2
    nl.regio.+  | 31  | 14 |  1

Ik blijf erbij: het is lastig om te reproduceren. Dat is het ergste
niet, ik ben ervan overtuigd dat het geen *goede* manier is om de
resultaten te interpreteren.

Als ik de regels goed begrijp gaan ze alsvolgt. Stel, Rian Jansen noemt
als eerste voorkeur nl.geo.+, als tweede nl.lokaal.+ en als derde
nl.regio.+. nl.geo.+ krijgt verder geen stemmen, en valt af. Rian
Jansens eerste voorkeur is ledig geworden, en het is nu realistisch om
te denken dat Rian Jansens eerste voorkeur nu nl.lokaal.+ is, de tweede
voorkeur nl.regio.+. Er is wat voor te zeggen om in _dit_ geval de
tweede voorkeur mee te tellen.

Maar nu een ander geval. Jose de Vries noemt als eerste voorkeur
nl.--provincie--.+, als tweede nl.gemeente.+ en als derde favoriet
nl.plaats.+. Alle drie deze mogelijkheden vallen af. Kunnen we nu
voorspellen welk alternatief Jose de Vries zou kiezen? Nee. Weten we
dus werkelijk wat het publiek wil wanneer we de mening van sommige
mensen zwaarder laten wegen dan die van anderen? Ook niet.

Deze rekenmethode levert geen juist resultaat op. Mensen die gestemd
hebben op een keuzemogelijkheid die afvalt krijgen alsnog de kans om
zich uit te spreken, maar alleen als ze gestemd hebben op een van de
favorieten.

Maakt dat dan zoveel verschil? Ja, dat tonen de uitslagen van deze
naam-CFV wel aan. nl.lokaal.+ had 23 eerste-voorkeurstemmen tegen
nl.regio.+ 25. In eerste instantie had nl.regio.+ dus gewonnen. Ook
met een of andere vorm van een "songfestivaltelling" had nl.regio.+
gewonnen. Alleen in deze bijzondere telling valt de uitslag anders uit
-- althans, in Peter Peters' berekeningen, en ik krijg dat dus niet
gereproduceerd.

Wat er was gebeurd als er een nieuwe CFV uitgeschreven was weten we
niet: het valt aan te nemen dat de 25 nl.regio.+-stemmers en de 23
nl.lokaal.+-stemmers bij hun oorspronkelijke keuze blijven, maar dan
blijven er nog 25 stemmers over die een nieuwe keuze moeten maken. En
dat is een heel andere keuze dan de oorspronkelijke.

Ik maak op uit Peter Peters' posting dat dit de internationale manier
van berekenen is, en ik kan me voorstellen dat dat een zwaarwegend
argument is om het uit te proberen, maar het deugt niet. Dan kan je
maar beter kiezen voor de juiste oplossing.


Overigens wil ik graag opmerken dat ik in dit geval persoonlijk niet
echt een voorkeur heb voor de ene of de andere optie. Zoals Peter
Elderson elders ook al opmerkte: het blijft nog altijd de keuze van de
voorsteller, en de voorsteller kan zich hooguit richten naar de stemming
die er heerst onder deze 73 nl.newsgroups-lezers. Maar het lijkt me
goed om een correcte procedure te hebben voor situaties waarin de
verschillen er wel werkelijk toe doen.
-- 
ace
  =^^= 
  ( )~ ______________________________________ (c) ace <ace@xs4all.nl>