Re: Moet een gelovige een ongelovige bekeren?

ace

From: ace <ace@xs4all.nl>
Date: Sun, 22 Feb 1998 17:39:30 +0100
Message-ID: <1d4v2f1.ogaxqsh1ie7aN@et-isdn01-00.dial.xs4all.nl>
Subject: Re: Moet een gelovige een ongelovige bekeren?
Newsgroups: nl.religie
Organization: Every Day A New Suit
Peter Jansen :

[ over tweewaardige logica, en wanneer die tekort schiet ]
> Ik heb je toelichting geknipt, omdat ik weet wat je bedoelt (denk ik).
> Onder de wat jij tweewaardige logica noemt, kan worden volstaan met het
> onderscheid tussen de objectieve waarde en de subjectieve waarde.
> Bijv., 2 mensen (subjecten) kunnen 1 object een andere waarde (inhoud)
> toekennen. 

Euh, nee. Je zoekt het te ver. Je zoekt het in allerlei taalfilosofische
hoeken, terwijl het veel eenvoudiger is. Stel je een jury voor met twee
bordjes: "WAAR" en "NIET WAAR". Die jury mag zijn mening geven over
stellingen die geponeerd worden (-> tweewaardige logica in een notedop).

Kwisleider: Wij zijn in Nederland.
Jury:    WAAR
Kwisleider: Het is nu Pinksteren.
Jury:    ONWAAR
Kwisleider: Prins Willem-Alexander is kroonprins van Nederland.
Jury:    WAAR
Kwisleider: Prins Carnaval is kaal.
Jury:    ????

Waar je wel gelijk in hebt, is dat het ervan afhangt hoe iemand een
begrip invult, hoe hij of zij over een uitspraak oordeelt. Laten we
even aannemen dat de prins van Oeteldonk kaal is. Als je aan een
Oeteldonker jury vraagt om zijn mening te geven over de stelling `Prins
Carnaval is kaal', dan gaat het bordje 'WAAR' omhoog. Nu de prins van
Krullendonk. Die is absoluut niet kaal. Een Krullendonker jury zal dan
ook het bordje `ONWAAR' omhoog steken. Hier is het verschil inderdaad
dat verschillende subjecten een term een andere waarde of inhoud
toekennen, en zodoende tot een ander oordeel komen, zoals jij zegt.

Maar er is meer aan de hand. Boven de rivieren is 't Prins-Carnavalvirus
nog niet zo erg doorgedrongen, en als je dus aan een Groninger jury
vraagt om zijn mening te geven, dan gebeurt er niets. De juryleden
zullen elkaar verbaasd aankijken, en niet weten wat ze met de vraag aan
moesten vangen. "Prins Carnaval zegt ons geen fuck", zouden ze zeggen,
en alle bordjes ten spijt zouden ze geen oordeel kunnen geven. 

Hier is dus niet het probleem dat verschillende subjecten 1 object een
ándere waarde of inhoud toekennen. Het probleem is dat ze er helemáál
geen waarde of inhoud aan toe kunnen kennen. Voordat je je oordeel kunt
geven over een uitdrukking, moet je er eerst een inhoud bij hebben.
Voordat je kunt bepalen of Prins Carnaval kaal is, moet je weten wie er
bedoeld wordt met de term `Prins Carnaval" ("die van Oeteldonk, of die
van Krullendonk?"), en dáár nog weer voor moet je weten wat er bedoeld
wordt met de term `Prins Carnaval'. ("Wat mag dat wel weez'n, Prins
Carnaval?")

Om naar het oorspronkelijke voorbeeld te gaan: voor dat je uitspraken
kunt doen over `waarachtig leven', moet je daar eerst een betekenis voor
hebben. 

Ronald Vogelaar: Diegenen die nl.religie volgen, zijn geinteresseerd in
      waarachtig leven
Arthur van Kruining: ???? Waarachtig leven zegt me geen fuck.

Arthur kan hier geen bordje `WAAR' of `ONWAAR' omhoog steken omdat hij
de zin niet kan interpreteren. `Waarachtig leven' heeft voor hem geen
waarde. Niet omdat hij het al of niet belangrijk vindt, maar simpelweg
omdat het begrip voor hem geen inhoud heeft. ("Wat mag dat wel weez'n,
waarachtig leev'n?") 

Een discussie over de precieze portée van het woord 'geinteresseerd'
laat ik voorlopig even aan mijn deur voorbij gaan.

ace
-- 
=^^=
( )~ _________________________________________ (c) ace <ace@xs4all.nl>