Re: Op verzoek gepost

ace

From: ace <ace@xs4all.nl>
Date: Tue, 24 Feb 1998 11:46:30 +0100
Message-ID: <1d4y9e5.12j4x0n46joumN@mac0058.let.ruu.nl>
Subject: Re: Op verzoek gepost
Newsgroups: nl.support.transseksueel
Organization: Every Day A New Suit
txtbreed <txtbreed@xs4all.nl> wrote:

> Gea van der Voort <G.F.M.C.M.v.d.Voort@fontys.nl>:
> 
> > Kinderen kunnen dragen (en baren), mn. door vrouwen zonder werkend
> > voortplantingsorgaan, zal [...] misschien wel zo worden geperfectioneerd
> > dat over niet al te lange tijd het niet meer is dan een relatief
> > onschuldige 'ingreep'. [...] Je kan natuurlijk tegen deze ontwikkeling
> > zijn, dat is je goed recht, maar dan verwacht ik ook van je dat je je
> > keert tegen iedere [...] medische ingreep die ingrijpt in vruchtbaarheid
> > en de voortplanting, tegen donorinseminatie, tegen draagmoederschap enz.
> 
> > Hoe dan ook, ik zou niet weten waarom, als het gaat om het krijgen
> > (dragen) van kinderen, een halt zou moeten worden gemaakt bij de
> > transseksuele vrouw.
> 
> operaties zijn kostbaar, en donor-organen liggen niet voor het oprapen.
> daarom worden er prioriteiten gesteld. de operatie die wij hebben gehad,
> is zo'n prioriteit: het gaat immers om het zo goed mogelijk verlichten
> van een ondraaglijke situatie. voor luxe extra's als het implanteren van
> een baarmoeder geldt dat niet, en imho is dat ook terecht. er zijn
> immers miljoenen vrouwen op de wereld die geen kinderen kunnen krijgen -
> het feit dat je toevallig een transdame bent geeft je geen recht op een
> voorkeursbehandeling.
> 
> als zo'n operatie al bestond, trouwens.

Ik ben het hier volstrekt met Patricia eens. Het moge theoretisch waar
zijn dat een trans-vrouw evenveel aanspraak kan maken op medische hulp
als elke andere vrouw die niet vanzelf zwanger kan worden en dat toch
erg graag wil, in de praktijk zijn er nogal wat kanttekeningen te
plaatsen. 

1. Het is niet triviaal om organen te transplanteren.
De "succes rates" zijn nooit 100%: "One-year patient survival rates are
at the highest ever, from 61.9 percent for heart-lung recipients to 94.3
percent for kidney." (http://www.transplant.org/eur/WWW/Find/index.html)

Opmerkelijk is overigens dat in alle informatie die ik aantrof enkel
gesproken werd over _vitale_ organen -- organen die de levensfuncties
betreffen. Een baarmoeder is niet zo'n orgaan.

2. Het aantal donororganen is erg beperkt. 
"De wachttijd voor een harttransplantatie in 1995 is gestegen tot een
gemiddelde van 217 dagen (99 dagen in 1994). [...] Dit wordt vooral
veroorzaakt door de beperkte beschikbaarheid van donorharten."
(http://www.ziekenfondsraad.nl/pb970122.htm)

3. Kunstmatige inseminatie is geen garantie voor succes. 
"Het grootste risico bestaat echter na de terugplaatsing. [...]
Concluderend mag worden gesteld dat van de 100 gestarte behandelingen
gerekend mag worden op ongeveer 20% succes."
(http://www.freya.nl/medisch/welke.htm)

4. De risico's voor de moeder zijn niet denkbeeldig. 
"Zo is er medisch gezien nog steeds geen afdoende oplossing gevonden
voor de adequate behandeling tegen afstotingsreacties door het lichaam
op een geïmplanteerd orgaan. De middelen worden steeds effectiever, maar
een patiënt zal gedurende de rest van zijn leven medicijnen moeten
gebruiken, die op hun beurt leiden tot een verhoogde kans op infecties."
(http://www.nopapers.nl/km/az/boek/0/boek0036.html)

5. De risico's voor het kind zijn -- om dezelfde redenen -- niet
denkbeeldig.

6. Dergelijke operaties zijn kostbaar en ingrijpend. "Voor paren met
ongewenste kinderloosheid is kunstmatige inseminatie een zinvolle eerste
behandeling. De behandeling geeft een kans op zwangerschap van rond de
tien procent. Na minstens drie pogingen is het pas verstandig over te
stappen naar een kostbare en ingrijpende behandeling zoals
reageerbuisbevruchting."
(http://www.ruu.nl/persberichten/persberichten97_98/0797IUInseminatie.html) 


Je wilt, kortom, een operatie die nog niet bestaat. Die erg zwaar en
ingrijpend is, en waar per definitie geen garantie op gegeven kan
worden. Die bovendien betekent dat je de rest van je leven *nog* meer
medicijnen moet nemen, die (waar heb ik die referentie?) vergrote kans
op kanker opleveren. Dan wil je bovendien in dat geimplanteerde orgaan
een kind verwekken, en het voldragen -- wat bij een gewone zwangerschap
al niet zonder risico's is. Die hele toestand kost scheppen met geld
(onderzoek, transplantatie, medicatie, kunstmatige bevruchting,
keizersnede), en dan verwacht je ook nog dat de verzekeraar dat betaalt.

Gea, word wakker. In theorie is dit allemaal erg leuk en aardig, en ik
gun een transvrouw evengoed een zwangerschap als ik het elke andere
vrouw gun, ook al begrijp ik die noodzaak niet, maar ten eerste kan het
nog niet, ten tweede is het maar helemaal de vraag of het ooit zal
kunnen, en ten derde is het zo krankzinnig duur en ingrijpend dat je je
echt af moet vragen of dit niet een grens is die we moeten respecteren.

Als mijn verzekeraar dit soort experimenten zou gaan betalen, dan zou ik
niet alleen een andere verzekeraar zoeken, maar ik zou er ook sterk over
denken om ze aan te klagen wegens wanbeleid. Er zijn andere mensen op de
wereld dan transseksuelen, weet je, en er zijn urgenter aandoeningen dan
de baardrift van een transseksueel. Er is maar een beperkte hoeveelheid
geld, en daar moet mee gewoekerd worden. Ik heb liever dat dat
uitgegeven wordt aan het genezen van dodelijke ziekten, dan aan het
vervullen van droomwensen. 

Get real.

ace
-- 
=^^=
( )~ _________________________________________ (c) ace <ace@xs4all.nl>