Re: Serviceberichten: Een voorstel.

ace

From: ace <ace@xs4all.nl>
Date: Tue, 28 Apr 1998 12:13:25 +0200
Message-ID: <1d86yc5.1uba2x81y418l8N@mac0058.let.ruu.nl>
Subject: Re: Serviceberichten: Een voorstel.
Newsgroups: nl.newsgroups
Organization: Every Day A New Suit
P. Elderson <p.elderson@jc.azu.nl> wrote:

> 'Avank wrote:
> > 
> > > [gaat de gehele diskussie nogmaals opnieuw overnieuw doen]
> > > [hersenspinsels]
> > 
> > Je hebt wellicht geluisterd maar geen begrip van zaken getoond. En je
> > hebt gereageerd op hersenspinsels.
> 
> Ik heb alles prima begrepen, dank je. Jij niet, kennelijk. 
> Ik zal niet meer reageren op hersenspinsels.

Je hebt het artikel blijkbaar ongelezen overgeslagen. Nochtans bevatte
het een heel heldere analyse van je manier van discussieren, die er --
het zal niemand verbazen -- in feite op neer komt dat je niet op de
bezwaren ingaat die een steeds groeiend aantal mensen heeft tegen je
net-abuse, maar ze ofwel wegwuift, of simpelweg ontwijkt door stromannen
op te zetten. 

Ik herhaal de aanklachten nog maar eens, zodat je, mocht je toevallig
eens door goddelijke inspiratie _werkelijke_ antwoorden weten te
formuleren, meteen aan de slag kunt.

 [1.] De Off-topiciteit.
    ------------------
    Je post je servicebericht in groups die *niets* met je onderwerp
    te maken hebben, zodat ze in geen van de 70 groups waar je naar
    post off topic zijn. In de 3 groups waarin ze _wel_ on topic 
    zouden zijn (nl.announce, nl.internet.welkom, nl.newsgroups) 
    post je ze niet.

 [2.] Het negeren van de charters.
    ----------------------------
    Je post je servicebericht in groups die in hun charter 
    uitdrukkelijk stellen off-topic berichten niet op prijs te 
    stellen.

 [3.] Het negeren van bezwaar.
    ------------------------
    Je post je servicebericht in groups waarvan de lezers 
    uitdrukkelijk laten weten off-topic berichten in het algemeen, 
    en jouw servicebericht in het bijzonder niet op prijs te 
    stellen.

 [4.] De net-abuse.
    -------------
    Je crosspost en multipost een substantiëel identiek (want 
    opgesteld volgens een volstrekt voorspelbare algoritme), en 
    bovendien volslagen overbodig bericht, en rechtvaardigt dat met
    een door jou gestipuleerd, niet door anderen gedeeld, en verder
    nergens op gebaseerd begrip "newsgroupoverstijgend belang", wat
    je bericht op basis van zijn inhoud verschillend zou maken van 
    commerciële spam.

 [5.] De precedent-werking.
    ---------------------
    Je introduceert met de in [4.] beschreven methode een manier 
    van informeren die een precedent schept voor andere spammers. 
    Wat we jou toestaan, moeten we elk ander ook toestaan, want
    gewoonte schept recht op Usenet.

 [6.] Het negeren van argumenten.
    ---------------------------
    Je weigert in te gaan op alle argumenten, of je kleineert ze met
    opmerkingen als "onbekende onbewezen onaantoonbare gevaren, die
    jij wel zou zien maar waar een normaal mens te stom voor is", 
    zie <353610BC.A1371803@jc.azu.nl>. 

    Vervolgens suggereer je dat je ze beantwoord hebt, zie 
    <3540DF60.8A394036@xs4all.nl>: 
    "Je kunt geen enkel argument noemen waar ik niet meerdere malen
    uitvoerig op ingegaan ben. O, ik snap het. Een string is in jouw
    ogen een argument. Welnu, 13=98=8u _{ NLBH --89y pH :K>JHBI TYF
    (o87y['j; KN P&IY )&^ -87 \]u pm;.jkn ;lkjbnl blbn . Zo. 
    Uitvoerig beantwoord."

    En opnieuw, in <35408587.32519388@xs4all.nl>: 
    "Hou een keer op met lullig doen. Je krijgt godverdomme op al je
    kloterige argumentherhalingen keurig netjes antwoord, en dan kom
    je weer met "negeren" aan. Waarom verzin je niet eens een keer
    iets nieuws, in plaats van anderen en jezelf voortdurend te 
    blijven nabouwen? Gadverdarrie."

 [7.] Het weigeren te evalueren.
    --------------------------
    Je weigert je conclusies te trekken uit de ontstane discussie, 
    en je hebt evenmin een andere oplossing te bieden voor de 
    huidige impasse. Zonder steun of verdere onderbouwing ga je 
    door met je net-abuse.

 [8.] Het schelden en schofferen.
    -----------------------
    Spreekt voor zichzelf:

    Tegen J$, <3540E2A5.37E86436@xs4all.nl>:
    "Als jij nou eens onder de tram liep, dat zou een stuk schelen,
    vooral in het aantal hypokriete leugens en botheden."

    Tegen anco, in <354096D3.D0FBCAE3@xs4all.nl>:
    "Jij bent een schijterige laffe hond met een poepstaart tussen 
    je benen. Weg met jou."

    Tegen J$, in <3534BC21.DCD85CFA@jc.azu.nl>:
    "Je zogenaamde excuus is niets waard, het is aan het verkeerde
    adres gericht en je meent er niets van. Je neemt geen woord van
    je leugens en modderwerperij terug. Je verdoezelt je eigen 
    achterbakse opstelling, je demagogie, je gedraai, je gestook. Je
    bent te min voor woorden. [...] Er is geen in nl.* of op usenet
    breed gedragen konsensus. Zelfs binnen de groep van fanatieke 
    tegenstanders is er geen normale konsensus. Hoogstens de soort 
    konsensus van kampbewakers dat de krijgsgevangenen niet mogen 
    ontsnappen."

    Tegen anco, in <35404F79.391ABD5F@xs4all.nl>:
    "Godverlaten halfblinde kaaienbraaier dat je er bent."

    Tegen J$, in <35431FE8.591CFF3B@xs4all.nl>:
    "Kulkoek. In die messages staat geen enkel onbeantwoord 
    argument. Je kunt er gewoon geen vinden, dus ga je een beetje
    zielig nummertjes stotteren. Pathetisch, maar geheel passend bij
    de restjes van je persoonlijkheid."

    Tegen Peter Captijn, in <353BCA6B.470F98B8@xs4all.nl>:
    "Crap. Je verhaaltje deugt niet, angsthaas."

    Tegen J$, in <354303DD.FD6091E8@xs4all.nl>:
    "Je bent en blijft een pathologische arrogante zelfingenomen 
    kwal, Scheerder."

    Tegen J$, <3540E8B2.B505B842@xs4all.nl>:
    "Je bent een misslijk mannetje."

    Tegen J$, in <3540DD55.51AF2468@xs4all.nl>:
    "Hee, spuit nul is terug van de psychomasseur. Maar hij stinkt
    nog steeds naar eigendunk."

    Tegen J$, in <353FD9BF.1D59BDE6@xs4all.nl>:
    "Arrogante hondelul."

    Tegen J$, <353CFD4E.E19B9E21@xs4all.nl>:
    "Iets tegen zwart? Verkeerde nieuwsgroep, raaskallende wanhopige
    angsthaas."


    etcetera, etcetera.


Elk van deze bezwaren is op zichzelf al voldoende redenen om je voorgoed
naar /dev/null te verbannen, maar de opeenstapeling ervan, en het feit
dat deze onzin nu al twee maanden voortduurt, maakt het voldoende om je
Theo Maes achterna te sturen, en je account voor eens en voor altijd in
te laten trekken. 

Iedereen die op basis van deze lijst een klacht wil sturen naar
abuse@xs4all.nl, krijgt van mij van harte toestemming, en ik zal zelf
bij elk servicebericht blijven klagen bij xs4all. Je komt hier niet mee
weg, Elderson.

ace
-- 
=^^=
( )~ _________________________________________ (c) ace <ace@xs4all.nl>