Re: Servicebericht: het vervolg

ace

From: ace <ace@xs4all.nl>
Date: Mon, 30 Mar 1998 11:49:39 +0200
Message-ID: <1d6pbm7.vro3hf1ln2a1iN@mac0058.let.ruu.nl>
Subject: Re: Servicebericht: het vervolg
Newsgroups: nl.newsgroups
Organization: Every Day A New Suit
Erik Warmelink <erik@flits102-126.flits.rug.nl> wrote:

> Peter Elderson wrote:
> 
> > de RFD/CFV procedure is voor het voorstellen en aanmaken van nieuwe
> > groepen in nl.newsgroups. Dat is voor het doel van evaluatie van het
> > servicebericht qua methode en qua doelgroep ongeschikt.
> 
> Je bedoelt dat jij ook wel doorhebt dat je servicebericht geen enkele
> kans maakt.

Ik denk niet dat Peter dat bedoelt. Ik ben het met Peter eens dat de
RFD/CFV-procedure niet geschikt is voor iets anders dan het voorstellen
van nieuwe nieuwsgroups en het peilen van belangstelling ervoor. Het
verbaast me dat Peter het met mij eens is, maar soit, dat is weer een
heel ander verhaal. 

Om op basis van een stemming een besluit te kunnen nemen is het nodig
dat de stemming breed gedragen wordt; dat iedereen die er belang bij
heeft deelneemt aan de stemming. Die garantie biedt een CFV niet.  Of
dacht je dat Usenet ophield bij de honderd, honderdvijftig mensen die de
gemiddelde CFV trekt? Was het maar waar. :-) 

Het is mijn stellige overtuiging (en ik weet wel zeker dat Peter die
niet deelt), dat er geen bruikbare stemming gehouden kan worden in nl.*,
of op Usenet in zijn algemeenheid. Een interessepeiling, ja, maar een
afweging van voor- en tegenstanders, neen. Het kan in sommige gevallen
relevant zijn om te weten hoeveel mensen de gevolgen van de ene of de
andere keuze zouden betreffen, maar daar houdt het wel zo'n beetje mee
op. Het blijft te allen tijde een belangenafweging, en ik ben ervan
overtuigd dat het maximaliseren van de positieve effecten en het
minimaliseren van de negatieve effecten veel beter bereikt kan worden
door een nuchtere discussie dan door het bepalen van de
machtsverhoudingen tussen voor- en tegenstanders. Democratie door
overleg, niet door het bepalen van het recht van de sterkste.


Ter illustratie een voorbeeld uit het verleden. Deze discussie is
namelijk eerder gevoerd in verband met het hernoemen van newsgroups.
Sommige mensen hingen toen het standpunt aan dat een newsgroup hernoemd
mocht worden als een ruime meerderheid daarvoor was. Dat klinkt heel
redelijk en vooral erg democratisch. Het bezwaar daarbij echter was,
dat mensen daarmee tegen hun wens een group konden verliezen, enkel
omdat een groot deel van de oorspronkelijke group liever een andere
group betrok. 
    De schade die het laten voortbestaan van de oorspronkelijke
group zou berokkenen zou minimaal zijn -- er zouden twee groups zijn met
ongeveer dezelfde naam en ongeveer dezelfde bedoeling, maar niet zozeer
hetzelfde dat het voor de gebruikers verwaarloosbaar was, anders was die
nieuwe group niet aangemaakt, en de oude group niet aangehouden --,
terwijl de schade veel groter zou zijn als de oude group wel opgeheven
was -- mensen liepen het risico een group te verliezen die volstrekt
valide tot stand was gekomen, en waar nog wel degelijk belangstelling
voor was. Het risico van een opzettelijke group-raid is tamelijk
fictioneel, maar in dat genre moet je het wel zoeken.
    Deze procedure is uiteindelijk niet tot stand gekomen. Tot mijn
geruststelling, moet ik zeggen. 

ace
-- 
=^^=
( )~ _________________________________________ (c) ace <ace@xs4all.nl>