Anne-Maries Bloemlezing

[index]
back to the index

Engels

Anonymous
The Gospel According to Chomsky
Lewis Allen / Billy Holiday
Strange Fruit
W.H. Auden
Funeral Blues
Tehofkomst blues (Frysk)
Groovnleed (Twents)
Charivarius
The Chaos
Roald Dahl
Little Red Riding Hood and the Wolf
The Three Little Pigs
Emily Dickinson
74
Robert Graves
In Broken Images
Rudyard Kipling
The Cat That Walked By Himself
Philip Larkin
This Be The Verse
Edgar Allen Poe
Alone
Christopher Smart
On his cat Jeoffry
William Butler Yeats
He wishes for the cloths of heaven
When you are old

Duits

Frans Kafka
Vor dem Gesetz
Rainer Maria Rilke
Herbsttag
Der Berg

Nederlands/Afrikaans

Poëzie

C.S. Adama van Scheltema
Kindergedachten
Hans Andreus
Liggen in de zon
Voor een dag van morgen
Peter Berger
Trajekt
D.A.M. Binnendijk
Aurora
Anna Blaman
Ik droomde
J.C. Bloem
De Gelatene
Jan Campert
Het lied der achttien dooden
Remco Campert
Verzet begint niet met grote woorden
Jan Engelman
Adieu
Zacht branden
P.N. van Eijck
De tuinman en de dood
Elisabeth Eybers
Dagdroom
Paul Gellings
Februari
F. Harmsen van Beek
Goedemorgen, hemelse mevrouw Ping
Jac. van Hattum
Geen dag kan zo beginnen...
Judith Herzberg
Stadsgeluiden
Ingmar Heytze
Voor jou
Solliciteren
Nachtwerk
Han G. Hoekstra
Strandwandeling met mijn dochter
Ed. Hoornik
Een vrouw beminnen...
Hebben en zijn
K.P. Kavafis
Laat ik mij nu...
Willem Kloos
Avond
Rutger Kopland
Onder het vee
Vertrek van dochters
Hendrik Marsman
Herinnering aan Holland
Landschap
Polderland
Ischa Meijer
Soms loop ik 's nachts naar het Victorieplein
Neeltje Maria Min
Mijn moeder is mijn naam vergeten
Jan van Nijlen
Geloof
Martinus Nijhoff
Het einde
Kees Ouwens
Exil
Paul van Ostaijen
Wiegeliedje voor de geliefde
Jean-Pierre Rawie
Advent
Paul Rodenko
Februarizon
Kees Stip
De Rozen
Hendrik Tollens Cz.
Herman de Ruiter
M. Vasalis
In de Herfst
Herfst
Herfst
Voorjaar
Leo Vroman
Voor wie dit leest
Elly de Waard
Wie kan Plato's Symposion nog...
Ouder geworden en...
Ellen Warmond
Naar men zegt
Hans Warren
Wat liefde is
Kees Winkler
September
Karel van de Woestijne
Het huis mijns vaders

Alle commentaar, suggesties, aanvullingen naar
ace@xs4all.nl


Laatste wijziging: 17 november 1997